O Nama

Promenjeni životi… o tome se radi kad govorimo o službi Reč Života.

Ova služba je usmerena na dosezanje mladih širom sveta Evanđeljem Isusa Hrista, učeći ih kako da hodaju sa Gospodom. Ovo je vizija naših osnivača Jack Wyrtzen and Harry Bollback i posle više od 70 godina službe, ostaje naša strast u svemu što radimo.

Šta radimo

Hrišćanski kampovi I konferencije – dosezanje mladih i odraslih kroz ovu dinamičnu službu je odlika službe Reč Života.

Biblijski Instituti – obučavanje mladih da pronađu volju Božju kroz proučavanje Reči Božje u predavanju izvanrednih profesora na svim kontinentima sveta.

Služba lokalnim crkvama – partnerstvo sa lokalnim crkvama pomažući im da se utemelje osnovne Biblijske istine u životima mladih. Ova služba je efikasna u stvaranju učenika od današnjih mladih. Evangeliacijski događaji, sponzorisani od strane Reč Života su takođe pomoć crkvama da dosegnu ne spasene mlade iz njihovog okruženja

Međunarodna služba – proširuje službu Reč Života na više od 65 zemalja u svetu. Misionarski timovi koriste kampove, Konferencije, Biblijske Institute i službu lokalnih crkvi da dosegnu živote miliona ljudi širom sveta kroz kratkoročne i dugoročne misionarske službe.

Naša vizija

Posvećenost službi evangelizacije i učeništva mladih se nastavlja više nego ikad. Verujemo da imamo odgovornost koja je najbolje izražena izjavom Jack Wyrtzen…

“Verujem da je odgovornost svake generacije da dosegne svoju generaciju Hristovim Evanđeljem.”

Izjava vere

Način na koji živimo svoje živote i način na koji služimo drugima proizilazi iz onoga što verujemo o Bogu i Njegovoj Reči. Reč Života ostaje verna svome dugom nasleđu nepokolebljive posvećenosti autoritetu Biblije, kao i važnosti ispravne doktrine, kao osnove za službu kako je izraženo u našoj izjavi vere.