Misijska izjava

Misija Reč Života Srbija je evangelizacija i učeništvo mladih na načine u skladu sa Biblijom za izgradnju i jačanje Crkve Isusa Hrista – izvrsnošću, sa entuzijazmom, integritetom i srcem sluge.

Izjava vere

Način na koji živimo svoje živote i način na koji služimo drugima proizilazi iz onoga što verujemo o Bogu i Njegovoj Reči. Reč Života ostaje verna svome dugom nasleđu nepokolebljive posvećenosti autoritetu Biblije, kao i važnosti ispravne doktrine, kao osnove za službu kako je izraženo u našoj izjavi vere

Mi verujemo…

  1. Da su sva Pisma Staroga i Novoga Zaveta verbalno inspirisana od Boga i ona su bez greške u originalnim spisima i ona su vrhovni i konačan autoritet za veru i život.
  2. Da su svi koji verom private Isusa Hrista ponovo rođeni od Duha Svetoga, dakle, deca Božija i večno spaseni i da Sveti Duh prebiva u svakom verniku da ga prosvetli, vodi i osposobljava za život, svedočanstvo i službu. Verujemo da Bog odgovara na molitve svog naroda i ispunjava njihove potrebe prema svojoj svrsi.
  3. U jednog Boga, Stvoritelja i održitelja svemira koji večno postoji u tri osobe – Otac, Sin i Sveti Duh.
  4. Da Bog daje duhovne darove svim vernicima za izgradnju Hristivog tela. Međutim, čudesni znakovi - darovi Duha kao što su jezici i isceljivanje, bili su ograničeni na ranu crkvu.
  5. U Božanstvo Isusa Hrista, njegovo bezgrešno rođenje, bezgrešan život, Njegovu smrt da plati kaznu za grehe svih, Njegovo telesno vaskrsenje, Njegovo vaznesenje sa desne strane Bogu i Njegov lični, neposredni povratak pre velikih nevolja i pre hiljadugodišnjeg carstva.
  6. U telesno vaskrsenje pravednika i nepravednika, večno blaženstvo spasenih u Slavi i večno, svesno kažnjavanje izgubljenih i paklu.
  7. Da su svi sagrešili i samim tim krivi pred Bogom i pod Njegovom osudom.
  8. Da su svi vernici pozvani na život odvojenja od sve svetovne i grešne prakse i saveza.
  9. Mi verujemo da je od samog početka sa Adamom i Evom, Bog odredio brak samo između muškarca i žene. Svaka seksualna aktivnost izvan braka, uključujući i homoseksualne prakse, je u direktnoj suprotnosti sa Božjom Reči i Njegovoj instituciji porodice.