Način služenja

Ovde u odelenju Službe Lokalnoj Crkvi, mi smo posvećeni da podržimo i ohrabrimo srpske crkve. Kao sledbenici Hrista i Njegovog velikog poslanja u partnerstvu smo sa lokalnim crkvama da im pomognemo da dosegnu više mladih porukom Evanđelja, i da obučimo sledeću generaciju učenika. Ovo radimo na mnogo različitih načina, koristeći biblijske principe. Čak i izvan ovih službi spremni smo da pomognemo srpskim crkvama da organizuju omladinske aktivnosti, Biblijske klubove, konferencije i kampove širom zemlje. Čineći sve ovo sa ciljem dosezanja sve više mladih za Gospoda i jačanje Crkve Isusa Hrista umnožavanjem učenika.

Biblijski klubovi

Svrha Reč Života Biblijskih klubova je da poučava hriščansku omladinu kroz učeništvo, da im pomogne u duhovnom sazrevanju i da ih obuče da šire svoju veru u Isusa Hrista sa svojim vršnjacima, tako menjaju svoje crkve i zemlju za večnost.

Da bi se ovo postiglo, Reč Života Biblijski klubovi pomažu mladim hrišćanima da razviju pobožne navike u svojim životima i da prodube svoj lični odnos sa Hristom. Među njima su:
· Imati svakodnevno Tihi čas sa čitanjem Biblije i molitvom
· Pamćenje Biblijskih stihova
· Održavanje dobrog svedočanstva
· Odlaženje u crkvu i redovno zajedništvo sa drugim hrišćanima
· Učešće u hrišćanskim službama

Biblijski Klubovi se pokreću od strane tima iz lokalne crkve pod vođstvom i podrškom svoje lokalne crkve.

Propovedanje i ​poučavanje

Kada nas pozovu, rado služimo Božijom Reči u lokalnim crkvama širom zemlje u evangelizacijskim sastancima, bogosluženjima i drugom.